NEws

CONTRACT WITH NATO COUNTRY

Published: 03/07/2019 Updated: 09/12/2019

STADT has signed a contract with a Nato-allied country to engineer new-generation naval ships using the Stealth AC drive electric propulsion technology.

Particular details about the projects are not disclosed.

Unique features of this technology are reliability and long lifetime, its noise-free characteristics, compact footprint, low weight, and many other operational advantages. The propulsion solution can be used in any ship size due to its scalability.

STADT delivered its Stealth Lean Drive technology to SAAB AB one year ago and for a naval project.

//

Elektriske framdriftssystem for militære skip er i framvekst , og med sin patenterte STEALTH – teknologi basert på Lean Propulsion, har STADT no signert viktig kontrakt for eit nytt stort militært fartøy. Omfang og detaljar om prosjektet  vert ikkje offentleggjort, men det er ei svært betydningsfull kontrakt, som STADT har vunne i konkurransen med langt større internasjonale konkurrentar.

Eit avgjerande konkurranseførtrinn med STADT sin Lean Propulsion teknologi, er at den er støyfri på alle vis, robust, kompakt og treng ikkje kjøling. Det gir meir effekt ut til propellane, og sparer inntil 6 % energi i forhold til STADT sine konkurrentar på elektrisk framdrift.  Dette betyr at skipa med STADT- teknologi vert svært miljøvenlege, med opp til ei halvering av energibruk og klimautslepp i forhold til tidlegare brukt framdriftsteknologi på militære skip.

STADT leverte i 2018 eit stort system til SAAB i Sverige, også det til militært skip. Med den nye kontrakta no, befestar  STADT  sin posisjon i det militære skipsmarknaden.  Hallvard Slettevoll, direktør i STADT AS, trur at endå fleire forsvarskontrakter vil kome snart.    

STADT merkar også stor interesse  frå kommersiell shipping internasjonalt, innan eit stort spekter av skip  som ynskjer ei eller anna form for miljøvenleg elektrisk framdrift.  Mange av prosjekta inneheld LNG som energikjelde, gjerne kombinert med diesel og batteri.  STADT leverer fullt integrerte løysingar, også propellsystem i samarbeid med sine partnarar.  STADT teknologien er skalerbar opp til svært høge effektar, som dekkjer propulsjonsbehovet til skip i alle størrelsar.

Latest news