NEws

STADT NAVAL SØKJER FLEIRE TILSETTE

Published: 11/15/2023 Updated: 11/15/2023
STADT NAVAL søkjer fleire medarbeidarar grunna auka ordremasse.
Som ledande systemintegrator for elektrifisering av militære skip, søkjer vi no mellom anna etter fleire elektroingeniørar med automasjonserfaring frå maritim sektor. 
Sjå career for meir info.