NEws

STADT SØKJER FLEIRE TILSETTE

Published: 01/05/2023 Updated: 01/05/2023
STADT AS er eit teknologiselskap med hovedkontor i eigne moderne lokaler i Gjerdsvika. Vi leverer patenterte elektrisk framdriftsløysingar for skip, både sivile og militære.
STADT NAVAL har ein betydeleg langsiktig ordrereserve, og skal mellom anna ta del i to EU prosjekt for utvikling av neste generasjons militære skip (EPC) med elektrisk framdrift, og utvikle digital tvillingskonsept for det same. (HEGAPS)
Også andre nye store internasjonale kontrakter gjer at vi no utvidar staben vår med fleire tilsette.   

Sjå career for meir info.